Własność intelektualna

Procedura komercjalizacji wyników badań w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Aby rozpocząć procedurę ochrony prawnej lub / i komercjalizacji wyników badań należy pobrać, wypełnić oraz dostarczyć do Centrum Innowacji i Transferu Technologii dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury ochronnej. Pliki można pobrac z poniższego schematu blokowego.

Wzór karty notyfikacji

+

Zgoda na przetwarzanie danych

+

Oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw

lub

Oświadczenie o braku zainteresowania przeniesieniem praw

W przypadku współautorstwa osoby niebędącej pracownikiem UWM konieczne jest podpisanie umowy regulującej prawa do własności intelektualnej. Wzór umowy na przeniesienie praw załącznik nr 10 dostępny do pobrania TUTAJ

Z uwagi na wymagania formalno-prawne wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone w oryginalny podpis. Skany oraz kserokopie nie są dozwolonym formatem.


Procedura komercjalizacji dostępna jest TUTAJ
Pełny spis plików wykorzystywanych podczas procesu komercjalizacji dostępny jest poniżej.

Osoby do kontaktu:

Marta Wangin, kierownik Sekcji Transferu Technologii - e-mail: marta.wangin@uwm.edu.pl, tel. 89 524 51 62

Alicja Kierońska-Kaczkowska, Broker Innowacji - e-mail: alicja.kieronska@uwm.edu.pl, tel. 89 523 38 00

Pliki do pobrania