Separator do nasion gryki

Przedmiotem wynalazku jest separator przeznaczony do wydajnego i dokładnego wydzielania nasion gryki z mieszanin ziaren w celu uzyskania jednorodnego materiału.

Tytuł

Separator do nasion gryki

Twórcy rozwiązania: Krzysztof Jadwisieńczak, Zdzisław Kaliniewicz

Forma ochrony

patent nr 237766

Korzyści z zastosowania

Produkcja zbożowa, a w tym również i gryki uważana jest za podstawową dziedzinę rolnictwa nie tylko w kraju, ale i na świecie. Ziarna zbóż jak i gryki można wykorzystać do produkcji pasz, konsumpcji, jako materiał reprodukcyjny, oraz surowiec przemysłu spożywczego i energetycznego. W wyniku mechanicznego zbioru pozyskany materiał nie jest jednorodny, lecz stanowi wieloskładnikową mieszaninę. Oprócz nasion są tam zwykle domieszki zanieczyszczeń mineralnych np.: piasku, kamyków, grudek ziemi, jak również organicznych np.: plew, łusek, łodyg, cząstek słomy, części nasion chwastów szkodliwych i nieszkodliwych dla zdrowia i życia człowieka, które należy usunąć.
Podstawowe korzyści ze stosowania separatora do nasion gryki:
- obniżenie strat surowca, który był przeznaczany do utylizacji;
- poprawa jakości uzyskanego surowca;
- zwiększenie wydajności procesu separacji.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek skierowany jest do podmiotów, których działalnością jest obróbka płodów rolnych, czyli przede wszystkim gospodarstwa rolne, zakłady zbożowe, centrale nasienne.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

2/3 Zbudowano prototypy urządzenia przetestowane w warunkach operacyjnych

Tagi

Rolnictwo,

Kontakt

ciitt@uwm.edu.pl
+48 89 524 52 35