Wyniki rekrutacji do IV edycji Letniej Szkoły Zarządzania Innowacją