Warsztaty dla pracowników naukowych Wydziału Nauk o Żywności