Warsztaty dla pracowników naukowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej