Informacja o wyborze Wykonawcy - zapytanie ofertowe - umowa sukcesywna na wyceny własności intelektualnej

Informacja o wyborze Wykonawcy - zapytanie ofertowe - umowa sukcesywna na wyceny własności intelektualnej

Data dodania:

2020.12.09

Termin składania ofert:

04-12-2020 23:59

Rodzaj zamówienia:

zapytanie ofertowe

Treść:

W dniu 8 grudnia 2020 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie odbyła się ocena złożonych ofert dotyczących wykonania sukcesywnego świadczenia usług przygotowywania i opracowywania raportów „Ocena potencjału technologicznego – wycena własności intelektualnej” rozwiązań, wynalazków, technologii i know-how powstałych w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria: ceny – max. 60 pkt, doświadczenia – max. 20 pkt oraz terminu wykonania pojedynczego raportu – max. 20 pkt. najkorzystniejsza była oferta firmy: INVESTIN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Radna 12.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnie.

Załączniki: