Informacja o wyborze Wykonawcy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Data dodania:

2020.08.20

Termin składania ofert:

18-08-2020 23:59

Rodzaj zamówienia:

zapytanie ofertowe

Treść:

W dniu 20 sierpnia 2020 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie odbyła się ocena złożonych ofert dotyczących wykonania usługi przeprowadzenia audytu 3 projektów pn.: „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”, „Budowa laboratorium fuzji obrazowych”, „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia zadań z zakresu medycyny nuklearnej” będących w okresie trwałości, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 „Usługi i aplikacje dla obywateli” oraz Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.3 „Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami”.

 Zaproszenie do złożenia oferty wysłano w dniu 11.08.2020 r. drogą elektroniczną do potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej http://ciitt.uwm.edu.pl/node/251

1.  W ramach niniejszego postępowania wpłynęło 9 ofert:

L.p.

Data i godzina otrzymania oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Doświadczenie

Punkty -kryterium cena

Punkty -kryterium doświadczenie

Łączna liczba punktów

  1.

13.08.2020 r.

godz. 11:56

 

RACH-MISTRZ Biuro Biegłego Rewidenta

ul. Teofila Noniewicza 85C/17

16-400 Suwałki

23 900,00 zł

  16

21,99

20

41,99

  2.

14.08.2020 r.

godz. 10:13

Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Boć

ul. Mazurska 1

11-500 Giżycko

11 070,00 zł

47,48

5

52,48

  3.

17.08.2020 r.

godz. 11:59

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jana Matejki 4

40-077 Katowice

19 065,00 zł

16

27,57

20

47,57

  4.

17.08.2020 r.

godz. 14:58

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.

ul. Kaleńska 8

04-367 Warszawa

47 847,00 zł

16

10,99

20

30,99

  5.

18.08.2020 r. godz. 09:25

AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 65/66

10-292 Olsztyn

6 570,00 zł

16

80

20

100

  6.

18.08.2020 r.

godz. 12:04

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.

ul. Radzikowskiego 27/3

31-315 Kraków

137 268,00 zł

3,83

5

8,83

  7.

18.08.2020 r.

godz. 12:59

DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. Jawna

ul. Armii Krajowej 15/7

45-071 Opole

16 073,64 zł

16

32,70

20

52,70

  8.

18.08.2020 r.

godz. 13:29

KPW Audytor Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 25C/410

90-350 Łódź

13 161,00 zł

16 

39,94

20

59,94

  9.

18.08.2020 r.

godz. 13:56

Usługi audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska

ul. Letnia 6

19-400 Olecko

7 200,00 zł

16

73,00

20

93,00

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 15 870,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria: ceny – 80 pkt i doświadczenia – max. 20 pkt najkorzystniejsza była oferta firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 65/66, 10-292 Olsztyn.

Oferta firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o. została najwyżej oceniona (100 pkt) uzyskując: 80 pkt w kryterium cena (6 570,00 zł) oraz 20 pkt w kryterium doświadczenie (powyżej 16 audytów zewnętrznych).

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. O terminie i  miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnie.

Dziękujemy za złożenie ofert.

SPROSTOWANIE

Uprzejmie informujemy, że wystąpił błąd w adresie firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o. - właściwy adres to ul. Kętrzyńskiego 1B lok 3, 10-506 Olsztyn.

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.