Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki (POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16)

obraz

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki (POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16)Program operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

3 298 0047,50 zł

Czas realizacji

01.04.2018-31.12.2022 r.

Opis

Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji z obszaru Biogospodarki przez 25 doktorantów/ek przez udział w wysokiej jakości Programie Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Biogospodarka.
W ramach projektu są realizowane następujące działania:
1. Opracowanie nowego programu studiów na potrzeby kierunku, który obejmuje:
a. Prowadzenie pracy badawczej
b. Odbycie 90h praktyk/rok
c. Branie udziału w zajęciach zorganizowanych, które odbywają się w j. angielskim:
• Zajęcia związane z poznanie metod badawczych
• zajęcia związane z pogłębieniem wiedzy z zakresu wybranych dyscyplin naukowych
• Zajecia kształtujące umiejętności dydaktyczne doktorantów
• Seminaria interdyscyplinarne
2. Program stypendialny dla uczestników ISD Biogospodarka – każdy z uczestników objęty jest wsparciem w postaci stypendium naukowego, którego celem jest zwiększenie jakości i poziomu studiów doktoranckich. Stypendium ma charakter motywacyjny i jego wysokość zależy od osiąganych wyników.
3. Organizacja 2 pięciodniowych Szkół Letnich dla uczestników ISD Biogospodarka, w ramach których odbywają się zajęcia wchodzące w program studiów
4. Dofinansowanie do staży zagranicznych i krajowych – załażeniem tego działania jest realizacja wysokiej jakości staży doktoranckich w zewnętrznych ośrodkach naukowych, co umożliwi nawiązanie kontaktów z naukowcami z wiodących ośrodków Polski i zagranicy.
5. Dofinansowanie konferencji o zasięgu międzynarodowym uczestnikom studiów – każdy z uczestników ma możliwość skorzystania z dwóch dofinansowań z konferencji do łącznej kwoty 7500,00 zł

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Ewa Dąbkowska
Numer telefonu: 89 524 52 55
E-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl