infomacja o wyborze wykonawcy

infomacja o wyborze wykonawcy

Data dodania:

2020.01.23

Termin składania ofert:

22-01-2020 15:00

Numer postępowania:

01/2020

Rodzaj zamówienia:

zapytanie ofertowe

Treść:

Zapytanie ofertowe nr 01/2020 zostało ogłoszone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W wyniku zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta firmy BIO-RAD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która została wybrana.