infomacja o wyborze wykonawcy

infomacja o wyborze wykonawcy

Data dodania:

2019.12.30

Termin składania ofert:

27-12-2019 23:59

Numer postępowania:

9/2019

Rodzaj zamówienia:

zapytanie ofertowe

Treść:

Zapytanie ofertowe nr 9/2019 zostało ogłoszone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W wyniku zapytania ofertowego wpłynęły dwie ważne oferty. Najwyżej punktowaną ofertę złożyła Pani Katarzyna Rumińska, która została wybrana.