informacja o wyborze wykonawcy

informacja o wyborze wykonawcy

Data dodania:

2019.12.23

Termin składania ofert:

20-12-2019 23:59

Numer postępowania:

08/2019

Rodzaj zamówienia:

zapytanie ofertowe

Treść:

Zapytanie ofertowe nr 8/2019 zostało ogłoszone w konsekwencji braku wyboru Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 516/2019/PN/DZP w części 8 (na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie unieważniono ze względu na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).
W wyniku zapytania ofertowego wpłynęła jedna ważna oferta firmy GEOD P.W., ul. Skośna 12, 30-383 Kraków, która została wybrana.