ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2019 – Informacja o wyborze wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2019 – Informacja o wyborze wykonawcy

Data dodania:

2019.12.10

Termin składania ofert:

14-11-2019 15:00

Treść:

W dniu 28.10.2019r. zamieszczono zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe nr 07/2019 dotyczące publikacji 2 artykułów sponsorowanych (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej związanej z hodowlą i przetwórstwem zwierząt w ramach promocji projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00).

W wyniku zapytania wpłynęło 5 ofert:

Lp. Firma Cena netto Vat Cena brutto Punkty
1. Redakcja Gospodarka Mięsna – Wydawnictwo Sigma-NOT sp. z o.o. 3 000,00 zł 23% 3 690,00 zł 53,33
2. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-NOT sp. z o.o. 4 000,00 zł 23% 4 920,00 zł 40,00
3. LIONS Public Relations sp. z o.o. 15 000,00 zł 23% 18 450,00 zł 10,66
4. Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o. 20 862,00 zł 23% 25 660,26 zł 7,67
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PEGEPO” sp. z o.o. 1 600,00 zł 23% 1 968,00 zł 100,00

 

W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PEGEPO” sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku ogłoszenia zapytania ofertowego dotyczącego 2 artykułów sponsorowanych (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej związanej z hodowlą i przetwórstwem zwierząt w ramach promocji projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00), w którym kryterium 100% stanowiła cena, wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PEGEPO” sp. z o.o.