ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2019 – Informacja o wyborze wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2019 – Informacja o wyborze wykonawcy

Data dodania:

2019.12.10

Termin składania ofert:

03-12-2019 15:00

Treść:

W dniu 28.10.2019r. zamieszczono zapytanie ofertowe nr 06/2019 dotyczące publikacji 4 artykułów sponsorowanych (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej spożywczej w ramach promocji projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00).

 

W wyniku zapytania wpłynęło 7 ofert:

Lp.

Firma

Cena netto

Vat

Cena brutto

Punkty

1.

Redakcja Gospodarka Mięsna – Wydawnictwo Sigma-NOT sp. z o.o.

5 400,00 zł

23%

6 642,00 zł

100,00

2.

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-NOT sp. z o.o.

12 000,00 zł

23%

14 760,00 zł

45,00

3.

LIONS Public Relations sp. z o.o.

30 000,00 zł

23%

36 900,00 zł

18,00

4.

Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o. (dotyczy Top Agrar)

41 724,00 zł

23%

51 320,52 zł

12,94

5.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „LACPOL” sp. z o. o.

4 800,00 zł

23%

5 904,00 zł

Odrzucona, wpłynęła po terminie

6.

Horyzont Mateusz Sznajder

6 000,00 zł

23%

7 380,00 zł

90,00

7.

Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o.

47 500,00 zł

23%

58 425,00 zł

11,37

 

W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy Redakcja Gospodarka Mięsna – Wydawnictwo Sigma-NOT sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku ogłoszenia zapytania ofertowego dotyczącego publikacji 4 artykułów sponsorowanych (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej spożywczej w ramach promocji projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00), w którym kryterium 100% stanowiła cena, wybrano ofertę Redakcja Gospodarka Mięsna – Wydawnictwo Sigma-NOT sp. z o.o.