EENEP „Enterprise Europe Network East Poland” nr 737691

obraz

EENEP „Enterprise Europe Network East Poland” nr 737691Program operacyjny

COSME

Instytucja przyznająca dofinansowanie

EASME

Budżet projektu

78 038,00 euro na 2019 r.

Czas realizacji

01.01.2015-31.12.2021

Opis

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze geograficznym Polski Wschodniej, w szczególności MŚP, a także wspieranie krzewienia kultury przedsiębiorczości oraz promowanie tworzenia i rozwoju MŚP. Projekt opiera się na współpracy międzynarodowej i ma na celu zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat usług oferowanych w ramach działalności sieci znajduje się w zakładce BIZNES.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Agnieszka Domańska
Numer telefonu: 89 524 52 40
E-mail: agnieszka.domanska@uwm.edu.pl
Strona www: http://www.uwm.edu.pl/ciitt/