Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości

obraz

Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakościProgram operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Budżet projektu

60 800 691,22 zł

Czas realizacji

2017/07/20 - 2020/12/31

Opis

Celem projektu jest wzrost urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R, realizację wysoko wyspecjalizowanych badań uwzględniających potrzeby rynkowe.

W ramach projektu zostaną utworzone i wyposażone laboratoria: Centrum Badawcze Technologii Wysokiej Jakości Żywności Wydziału Nauki o Żywności (7 laboratoriów) oraz  Centrum Badawcze Jakości Zdrowotnej Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia i Konsumenta Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (9 laboratoriów).

Ponadto zostaną zrealizowane działania animujące współpracę pomiędzy nauką a biznesem m.in. organizacja międzynarodowej  konferencji, seminaria, udział w międzynarodowych targach spożywczych, realizacja kampanii promującej infrastrukturę B+R Uczelni obejmującej wirtualny spacer/film 3D relacjonujący pracę w laboratoriach oraz przygotowanie oferty technologiczno-usługowej.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia gospodarczego całego regionu poprzez wyższy udział nakładów w B+R oraz poprawę dostosowania kwalifikacji kadr do potrzeb rynku. Projekt realizowany jest zgodnie z agendą badawczą opracowaną w porozumieniu z podmiotami gospodarczymi, która swym zakresem wpisuje się w trzy Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
Numer telefonu: 89 523-35-00
E-mail: emilia.kaca@uwm.edu.pl