Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”

obraz

Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”Program operacyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

wartość projektu 9 928 273,30 zł, w tym dofinansowanie projektu w części dla UWM w Olsztynie – 2 699 337,09 zł

Czas realizacji

01-09-2018 do 31-08-2021.

Opis

Projekt jest realizowany przez konsorcjum trzech podmiotów: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. (partner wiodący), Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie (partner) oraz Geotronics Dystrybucja sp. z o. o. (partner).
Głównym celem projektu jest integracja systemów umożliwiających obserwację, monitorowanie i modelowanie deformacji powierzchni terenu spowodowanych eksploatacją górniczą. W ramach projektu Konsorcjum opracuje system umożliwiający określenie i wizualizację wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię terenu górniczego.
Usługa zostanie wdrożona przez konsorcjanta przemysłowego, firmę Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. poprzez wzbogacenie portfela świadczonych usług.
Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację nr 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformatyczne, Obszar XI. Innowacyjne zastosowania geoinformacji.
Realizacja projektu jest bezpośrednio powiązana z działalnością naukową Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i zainteresowaniami badawczymi zespołów naukowych a także ponad 20-letniej współpracy pomiędzy KGHM CUPRUM Sp. z o.o. i Wydziałem Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM
Numer telefonu: 89 523 42 04
E-mail: jacek.rapinski@uwm.edu.pl
Opiekun merytoryczny CIITT: mgr Andrzej Przegrocki