Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife

obraz

Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLifeProgram operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Budżet projektu

25 022 342,71 zł

Czas realizacji

2018/06/15 - 2020/12/31

Opis

Celem projektu jest wzrost urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R, realizację wysoko wyspecjalizowanych badań uwzględniających potrzeby rynkowe.
Przedmiotem projektu jest wyposażenie UWM w specjalistyczną aparaturę laboratoryjno-badawczą, umiejscowioną w nowo wybudowanych i modernizowanych obiektach UWM na 6 wydziałach: Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Bioinżynierii, Wydział Nauki o Żywności, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Nauk o Środowisku.
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia gospodarczego całego regionu poprzez wyższy udział nakładów w B+R oraz poprawę dostosowania kwalifikacji kadr do potrzeb rynku. Projekt realizowany jest zgodnie z agendą badawczą opracowaną w porozumieniu z podmiotami gospodarczymi, która swym zakresem wpisuje się w trzy Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Glińska - Lewczuk
Numer telefonu: 89 523-35-00
E-mail: emilia.kaca@uwm.edu.pl
Opiekun merytoryczny CIITT: Arkadiusz Tabaka