Koagulator do oczyszczania ścieków

Zintegrowane urządzenie do oczyszczania ścieków w procesie koagulacji powierzchniowej i kontaktowej w złożu mikroelektrolicznym z napowietrzaniem ścieków i sedymentacją. Zaprojektowane zostało do oczyszczania ścieków zawierających substancje organiczne i fosforany. Urządzenie może być stosowane zarówno do wstępnej, jak i końcowej fazy oczyszczania ścieków. Również do oczyszczania wód na użytek własny (np. do nawadniania upraw). 

Tytuł

Koagulator do oczyszczania ścieków

Twórcy rozwiązania: Bartosz Libecki

Forma ochrony

Rozwiązanie w części sposobu napowietrzania zostało dotychczas objęte ochroną prawną w opatentowanym wynalazku P.399004 pt. Urządzenie do oczyszczania ścieków.

Korzyści z zastosowania

Wykorzystanie specjalnego rodzaju czynnika oczyszczającego w układzie z mechanicznym napowietrzaniem gwarantuje skuteczne oczyszczanie ścieków, a także ich dezynfekcję w wyniku równolegle przebiegających procesów utleniania. Wpływa korzystnie na odczyn ścieków lekko go podnosząc, co jest znowu korzystne dla dalszych procesów oczyszczania biologicznego, i pozwala na spełnienie odpowiednich norm prawnych dla ścieków oczyszczonych. Zbędny staje się system dozowania koagulantów, co upraszcza system i ułatwia proces oczyszczania, obniżając jednocześnie jego koszty. Ponadto wyeliminowany zostaje problem transportu niebezpiecznych substancji oraz magazynowania koagulantów.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie może znaleźć zastosowanie w oczyszczeniu ścieków zawierających substancje organiczne i fosforany, takich jak: ścieki komunalne oraz przemysłowe, zwłaszcza z przemysły spożywczego (mięsnego, mleczarskiego) lub włókienniczego, a także do oczyszczania wód użytkowych. Urządzenie może pracować jako główny moduł systemów przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podczyszczalni ścieków przemysłowych.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

2/3 Stworzona została laboratoryjna wersja urządzenia.

Tagi

Ochrona środowiska,

Kontakt

Marcin Szczepkowski (marcin.szczepkowski@uwm.edu.pl)
Piotr Ciszewski (piotr.ciszewski@uwm.edu.pl)
tel. +48 89 524 52 35