System do oznaczania chemicznego zapotrzebowania na tlen z użyciem dwuwiązkowego detektora PEDD

Automatyczny system do oznaczania ChZT stanowi urządzenie wieloukładowe o konstrukcji przepływowej oparte na systemie MPFS (multi pomping flow system). System składa się z: układu poboru i filtrowania próbki, układu pomiarowego, układu sterowania oraz przepływowego układu analitycznego. Centralną jednostką jest detektor PEDD (paired emitter-detector diodes) chroniony wzorem użytkowym nr PL 68965 Y1. Urządzenie pozwala w sposób zautomatyzowany oznaczyć wskaźnik ChZT w ściekach metodą chemicznego utleniania.

Tytuł

System do oznaczania chemicznego zapotrzebowania na tlen z użyciem dwuwiązkowego detektora PEDD

Twórcy rozwiązania: Sławomir Kalinowski, Bartosz Libecki

Forma ochrony

Centralną jednostką rozwiązania jest detektor PEDD chroniony wzorem użytkowym PL 68965 Y1.

Korzyści z zastosowania

Zaletą urządzenia jest jego elastyczność tzn. możliwość wyboru dowolnych (optymalnych) parametrów pracy (czasu wygrzewania i temperatury) dla określonego typu ścieków. Zastosowana metoda pomiaru ChZT koresponduje z oznaczeniami stosowanymi w normach jakościowych. Urządzenie jest mobilne i umożliwia prowadzenie badań w różnych punktach systemu wodno-ściekowego i w zróżnicowanych warunkach. Poza praktycznymi zaletami należy podkreślić ekonomiczne, jak: tania, sprawdzona konstrukcja, małe zużycie odczynników.

Zastosowanie rynkowe

Podmioty, które w ramach prowadzonej działalności stosują zamknięte obiegi wód i wytwarzają ścieki. Są to w szczególności przedsiębiorstwa z branż przemysłowych, w tym: mleczarskiej, mięsnej, papierniczej, energetycznej, chemicznej. Ponadto są to gospodarstwa rolne oraz jednostki komunalne, w tym oczyszczalnie ścieków. Konstrukcja pozwala na dowolne konfigurowanie systemu w odniesieniu do potrzeb:

  • Analizator może pracować jako urządzenie stacjonarne współpracujące z komputerem -np. do wykorzystania w laboratorium, w celu szybkiego określenia zawartości zanieczyszczeń organicznych w ściekach w rutynowych badaniach laboratoryjnych, w oczyszczalniach, w przedsiębiorstwach z obiegiem wód procesowych.
  • Po modyfikacji może także pracować jako urządzenie przenośne autonomiczne ( z zaprogramowanym modułem sterowniczym) - do monitorowania ChZT wód i ścieków na różnych etapach procesu oczyszczania.

Urządzenie może służyć nie tylko do jednorazowych pomiarów ChZT, ale również być włączone w układ do analizy przepływowej do pomiarów ciągłych.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

3/3 Prototyp urządzenia przetestowany został w warunkach laboratoryjnych.

Tagi

Ochrona środowiska,

Kontakt

Marcin Szczepkowski (marcin.szczepkowski@uwm.edu.pl)
Piotr Ciszewski (piotr.ciszewski@uwm.edu.pl)
tel. +48 89 524 52 35