Podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw

obraz

Podajniki pneumatyczno-wibracyjny jest stosowany do iniekcji zapraw m.in. w budownictwie w celu konsolidacji i uszczelnienia murów, ścian oporowych, posadzek, fundamentów techniką iniekcji. Wypełnienie pęknięć, pustek, rys, szczelin lub kawern wzmacnia konstrukcję i powstrzymuje dalszą ich degradację. Iniekcja wykonana zaprawami mineralnymi może również stanowić wstępny etap uszczelniania umożliwiający przeprowadzenie dalszych zabiegów wzmacniających lub uszczelnień przeciwwodnych. Zastosowane zostały rozwiązania niespotykane dotąd na rynku. Podajnik pneumatyczny jest wyposażony w umieszczoną w wężu tłocznym drgającą strunę wraz z zamocowanymi na niej stożkowymi elementami wspomagającymi tłoczenie zaprawy. Struna wykonana jest z wielodrutowego splotu i połączona przy pomocy szybkozłączki z membraną wibratora elektromagnetycznego lub obrotowego, umieszczonego w dolnej części zbiornika. Wykonuje ona ruchy posuwisto-zwrotne o wysokiej częstotliwości. Zainstalowane na strunie elementy o kształcie stożka wykonanego na przykład z odpornego na ścieranie teflonu, skierowanego podstawą w kierunku przepływu zaprawy upłynniają tłoczoną zaprawę w strefie dennej zbiornika oraz wzdłuż całej długości węża tłocznego wspomagając przepływ.

Tytuł

Podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw

Twórcy rozwiązania: Robert Wójcik

Forma ochrony

Patent PL 423956

Korzyści z zastosowania

Korzyści w zakresie przepływu zaprawy:

 • możliwość regulowania wydajnością tłoczonej zaprawy przy ekstremalnie obniżonym ciśnieniu iniekcji,
 • możliwość precyzyjnego dostosowania ilości zaprawy do potrzeb,
 • możliwość tłoczenia zapraw zawierających kruszywo łamane bez szkodliwego oddziaływania na walory eksploatacyjne,
 • obniżenie prędkości przepływu zaprawy,
 • wyrównanie wydajności tłoczenia,
 • wyeliminowanie przepływu pulsacyjnego a tym samym zwiększenie współczynnika koncentracji - jeden kilogram powietrza umożliwia transport większej ilości zaprawy.

 

Korzyści w zakresie budowy urządzenia:

 • uproszczenie konstrukcji a tym samym znaczne zmniejszenie kosztów wytworzenia,
 • ograniczenie ciężaru i gabarytów urządzenia umożliwiające usytuowanie bezpośrednio na stanowisku iniekcji,
 • wyeliminowanie szybko zużywających się podzespołów tłoczących zaprawę,
 • ograniczenie zużycia gazu transportowego (powietrza),
 • jednoosobowy transport i obsługa.
   


 

Zastosowanie rynkowe

Konsolidacja i uszczelnienie murów, ścian oporowych, posadzek, fundamentów techniką iniekcji. Wypełnienie pęknięć, pustek, rys, szczelin lub kawern wzmacnia konstrukcję i powstrzymuje dalszą ich degradację. Iniekcja wykonana zaprawami mineralnymi może również stanowić wstępny etap uszczelniania umożliwiający przeprowadzenie dalszych zabiegów wzmacniających lub uszczelnień przeciwwodnych. Zastosowane zostały rozwiązania niespotykane dotąd na rynku.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

3/3 Został stworzony prototyp urządzenie i miała miejsce jego demonstracja w warunkach operacyjnych.

Tagi

Budownictwo,

Kontakt

ciitt@uwm.edu.pl
+48 89 524 52 35