Generator ciepła

Urządzenie mechaniczne sterowane elektronicznym układem sterującym wykorzystującym elementy mechatroniczne, zintegrowane z maszynami prostymi i materiałami magnetycznymi. Opisywane urządzenie wykorzystuje statyczne pole magnetyczne. Istniejąca w tym polu energia wytwarzana jest wskutek uporządkowanego wirowania elektronów wchodzących w skład tych materiałów. Energię tę można wykorzystać do dalszego przetworzenia na m.in. energię cieplną. Wykorzystany w generatorze ciepła innowacyjny sposób mechanicznego rozdzielenia złączonych ze sobą przeciwnymi biegunami magnetycznymi dwóch materiałów magnetycznych, wykorzystujący energię dostarczaną z zewnątrz, umożliwił opracowanie rozwiązania tak korzystnego, że bilans energii zużytej do odciągnięcia magnesów w stosunku do energii powstałej w wyniku ich przyciągnięcia jest znacznie korzystniejszy niż w obecnie istniejących rozwiązaniach.

 

Tytuł

Generator ciepła

Twórcy rozwiązania: Andrzej Lempaszek

Forma ochrony

know-how

Korzyści z zastosowania

Wykorzystany w generatorze ciepła innowacyjny sposób mechanicznego rozdzielenia złączonych ze sobą przeciwnymi biegunami magnetycznymi dwóch materiałów magnetycznych, wykorzystujący energię dostarczaną z zewnątrz, umożliwił opracowanie rozwiązania tak korzystnego, że bilans energii zużytej do odciągnięcia magnesów w stosunku do energii powstałej w wyniku ich przyciągnięcia jest znacznie korzystniejszy niż w obecnie istniejących rozwiązaniach.

Zastosowanie rynkowe

Grupę docelową dla rozwiązania stanowią zarówno gospodarstwa domowe pragnące zastosować rozwiązanie jako ekologiczne i efektywne ekonomicznie, będące końcowymi odbiorcami, jak i podmioty zajmujące się produkcją rozwiązań dla energetyki. Jest to także interesujące rozwiązanie w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

Podstawowe elementy technologii zostały zintegrowane, trwają prace nad budową prototypu

Tagi

Energetyka,

Kontakt

ciitt@uwm.edu.pl
+48 89 524 52 35