obraz

Rozwiązanie będące połączeniem technologii i medycyny, polegające na wykorzystaniu okularów 3D rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości z anatomią. Dzięki zastosowaniu modeli sfotografowanych metodą stereofotogrametrii uzyskano bardzo precyzyjne trójwymiarowe modele obiektów anatomicznych. Modele te można oglądać, obracać oraz skalować w środowisku 3D przy wykorzystaniu ww. okularów. Dzięki wykorzystaniu drgań kontrolerów interakcja z obiektami jest bardzo naturalna. Dźwięk umożliwia odsłuchanie informacji dotyczących poszczególnych obiektów, a także przeprowadzenie testu wiedzy. Rozwiązanie skierowane jest głównie do jednostek dydaktycznych, które nie posiadają prawdziwych spreparowanych obiektów lub plastynatów, których cena jest zawrotnie wysoka. Do opisu obiektów w środowisku 3D wykorzystane zostało własne oprogramowanie 3D Object Descriptor autorstwa naukowców pracujących nad rozwiązaniem AVRO. Rozwiązanie umożliwia fuzję obrazów (ISFO) integrującej obrazy rejestrowane w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym i w ultrasonografii. Zestaw umożliwia intuicyjną eksplorację i analizę struktur morfologicznych uzyskanych w procesie fuzji. Koncepcja rozwiązania może zostać przeniesiona na inne obszary, tj, mechanika, biologia itp.

Tytuł

AVRO

Twórcy rozwiązania: Jerzy Gielecki, Anna Żurada, Michał Chlebiej, Andrzej Rutkowski

Forma ochrony

zgłoszenie patentowe

Korzyści z zastosowania

AVRO umożliwia interakcję z wirtualnymi plastynatami anatomicznymi, dzięki czemu nie ma potrzeby budowania kosztownego prosektorium. Rozwiązanie to pozwala także na bezstratną analizę obiektów. W przypadku tradycyjnego laboratorium anatomicznego, plastynaty oraz prawdziwe struktury anatomiczne ulegają stopniowemu rozkładowi i są podatne na zniszczenia. W przypadku zdigitalizowanych obiektów nie ma takiego ryzyka.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie skierowane jest głównie do jednostek dydaktycznych, które nie posiadają prawdziwych spreparowanych obiektów lub plastynatów, których cena jest zawrotnie wysoka. AVRO może także służyć w celach szkoleniowych podczas kongresów, sympozjów i konferencji naukowych. W przyszłości planowana jest rozbudowa rozwiązania, aby mogła służyć celom medycznym, w tym chirurgicznym, jako model treningowo-dydaktyczny przed przeprowadzeniem właściwej operacji, czy też zabiegu.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

Rozwiązanie gotowe technologicznie. Rozwiązanie jest gotowe technologicznie, jednak wymaga uzupełnienia bazy obiektów o brakujące elementy anatomiczne oraz przygotowania komercyjnej wersji wielostanowiskowej.

Tagi

Medycyna, ICT,

Kontakt

Piotr Ciszewski (piotr.ciszewski@uwm.edu.pl)
Marcin Szczepkowski (marcin.szczepkowski@uwm.edu.pl)