Nasz zespół

Dyrektor

team

Eliza Popławska-Jodko

Dyrektor CBiP

team

Anna Smoczyńska

Z-ca Dyrektora

 

team

Marzena Selwent

Specjalista ds. administracyjnych

team

Monika Cupała

Specjalista ds. nadzoru inwestycyjnego

team

Małgorzata Pałczyńska

Specjalista ds. kadrowych

team

Anna Kurzyńska

Radca prawny

 

Sekcja Ewaluacji Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej

team

Joanna Bondaruk-Przepióra

Specjalista

team

Katarzyna Bagan-Wajda

Specjalista

 

Dział Koordynacji Projektów Strukturalnych

  Biuro Projektów Rozwojowych

team

Zofia Możeluk

Kierownik

team

Magdalena Zawisza

Kierownik

team

Ewa Dąbkowska

Specjalista

team

Małgorzata Klimowska

Specjalista

team

Edyta Szacherska

Specjalista

team

Anna Węzelowska

Specjalista

team

Sylwia Połonkiewicz

Specjalista

team

Magdalena Kryszk

Specjalista

team

Anna Kerner-Sikora

Specjalista

 

Dział Koordynacji Projektów Strukturalnych

  Sekcja Projektów B+R

team

Arkadiusz Tabaka

Specjalista

team

Mariola Kulawczuk

Specjalista

 

Dział Koordynacji Projektów Strukturalnych

  Sekcja Przygotowania Projektów

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

  Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań  

team

Marta Wangin

Koordynator

team

Hanna Marciak

Specjalista

team

Alicja Kierońska -Kaczkowska

Specjalista, Broker innowacji

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

  Sekcja Przedsiębiorczości  

team

Agnieszka Domańska

Koordynator

team

Justyna Stawecka

Specjalista

team

Katarzyna Ulandowska

Specjalista

team

Joanna Popiel-Królik

Specjalista

 

Dział Koordynacji Projektów Naukowych

  Biuro Projektów Krajowych

team

Anna Zalecka

Specjalista

team

Katarzyna Michalonek

Starszy referent

team

Małgorzata Lech

Specjalista

team

Jolanta Dydykało

Specjalista

team

Anna Sadowska

Specjalista

 

Dział Koordynacji Projektów Naukowych

  Sekcja Projektów Międzynarodowych

team

Monika Kozłowska

Referent

team

Agnieszka Murzec-Wojnar

Specjalista

 

Dział Koordynacji Projektów Naukowych

  Horyzontalny Punkt Kontaktowy

team

Agnieszka Murzec-Wojnar

Koordynator

team

Monika Kozłowska

Konsultant

team

Monika Gadzińska

Konsultant