Usługi zlecone

Jednym z głównych obszarów współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z podmiotami zewnętrznymi są prace badawczo-usługowe. Decydując się na ich realizację Uczelnia zobowiązuje się odpłatnie wykonać określone badania lub inne usługi (takie jak np. ekspertyzy, analizy, opinie, raporty, publikacje etc.) na rzecz zainteresowanych, zewnętrznych podmiotów. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wdrożyło wewnętrzną procedurę prac badawczo-usługowych, która ma za zadanie ułatwić pracownikom Uniwersytetu, wypracowanie warunków i zakresu realizacji usługi oraz podpisanie obopólnie korzystnej umowy z zainteresowanym podmiotem zewnętrznym. Na każdym etapie prac badawczo-usługowych Naukowcy otrzymują wsparcie i pomoc CIiTT.

 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującą procedurą i załącznikami dot. zleceń na prace badawczo-usługowe w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie.