Usługi B+R

Jednym z głównych obszarów współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z podmiotami zewnętrznymi są prace badawczo-usługowe. Decydując się na ich realizację Uczelnia zobowiązuje się odpłatnie wykonać określone badania lub inne usługi (takie jak np. ekspertyzy, analizy, opinie, raporty, publikacje etc.) na rzecz zainteresowanych, zewnętrznych podmiotów. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wdrożyło wewnętrzną procedurę prac badawczo-usługowych, która ma za zadanie ułatwić pracownikom Uniwersytetu, wypracowanie warunków i zakresu realizacji usługi oraz podpisanie obopólnie korzystnej umowy z zainteresowanym podmiotem zewnętrznym. Na każdym etapie prac badawczo-usługowych Naukowcy otrzymują wsparcie i pomoc CIiTT.

Kontakt:
Alicja Kierońska-Kaczkowska
Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie
tel. 532 790 389 / 89 524 55 31
e-mail: alicja.kieronska@uwm.edu.pl