Rada nadzorująca

//TREŚĆ W EDYCJI//

 

 

Decyzją Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z 27 października 2017 roku, skład Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii po zmianach przedstawia się następująco:

  • prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
  • prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,
  • dr Marek SALAMONOWICZ,
  • dr Marek SIEMIŃSKI,
  • dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM.


Rada Nadzorująca Centrum Innowacji i Transferu Technologii w powyższym składzie będzie pełniła funkcję do 31 grudnia 2021 roku.