EENEP22 "Enterprise Europe Network East Poland 2022-2025"

obraz

EENEP22 "Enterprise Europe Network East Poland 2022-2025"Program operacyjny

COSME-SMP

Instytucja przyznająca dofinansowanie

EISMEA

Budżet projektu

365 729,48 euro

Czas realizacji

01.01.2022-31.12.2025

Opis

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze geograficznym Polski Wschodniej, w szczególności MŚP, a także wspieranie krzewienia kultury przedsiębiorczości oraz promowanie tworzenia i rozwoju MŚP. Projekt opiera się na współpracy międzynarodowej i ma na celu zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat usług oferowanych w ramach działalności sieci znajduje się w zakładce BIZNES.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Agnieszka Domańska
Numer telefonu: 89 524 52 40
E-mail: agnieszka.domanska@uwm.edu.pl
Strona www: zakładka BIZNES