Analiza zachowań klientów i trendów na rynkach zagranicznych