„SHOWBIZ - Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów” nr POWR.03.01.00-00-T143/18

obraz

„SHOWBIZ - Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów” nr POWR.03.01.00-00-T143/18Program operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

536 185,00 zł

Czas realizacji

od 2018-11-02 do 2020-06-30

Opis

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych co najmniej 640 z 800 objętych wsparciem uczniów z min. 40 szkół średnich woj. warm.-maz. odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez rozwój w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020 oferty UWM w Olsztynie w zakresie III misji w drodze opracowania programu i realizacji 2 edycji kursu edukacyjnego służącego dostarczeniu uczniom, zgodnych z potrzebami, usług i narzędzi edukacyjnych dla rozwoju kompetencji w obszarze inicjatywności i przedsiębiorczości.

 

Projekt obejmuje realizację 4 zadań:


Zadanie 1: TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (SHOWBIZ: BUSINESS GAME) – pod okiem profesjonalnego trenera przedsiębiorczości uczniowie zagrają w całodniową grę biznesową w wersji on-line. W każdej szkole zakwalifikowanej do projektu, w turnieju weźmie udział po 20 uczestników (4 zespoły 5-osobowe). Zwycięska drużyna z każdej szkoły przejdzie do kolejnego etapu.


Zadanie 2: DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UWM W OLSZTYNIE – uczniowie kolejny raz zmierzą się
z wyzwaniami gry biznesowej, tym razem jednak w rozgrywce międzyszkolnej. Drugiego dnia, po zakończonym turnieju, uczniowie skorzystają również z praktycznych warsztatów:
•       „Ja jako marka i ja w zespole”,
•       „Ja w projekcie i jako innowator”,
•       „Ja jako pomysłodawca startup’u i ja jako skuteczny sprzedawca”.


Zadanie 3: SYMULACJA ROZWOJU MIKROBIZNESU W SZKOŁACH – uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorcy i będą rozwijać „swoje” biznesy. W trakcie tych działań skorzystają ze wsparcia ekspertów – mentorów, którzy wskażą im najważniejsze aspekty prowadzenia firmy tj. budowanie produktu, analiza rynku, sprzedaż i marketing, finanse.


Zadanie 4: BUSINESS MAGIC – uczniowie przyjadą na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, gdzie przy wsparciu trenerów i mentorów przez 24 godziny będą nadawać ostatnie szlify swoim biznesowym pomysłom. Punktem kulminacyjnym całego projektu będą finałowe prezentacje drużyn przed jurorami i wręczenie nagród zwycięzcom.
 

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Agnieszka Domańska
Numer telefonu: 89 524 52 40
E-mail: agnieszka.domanska@uwm.edu.pl
Strona www: http://www.uwm.edu.pl/ciitt/