Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę

obraz

Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawęProgram operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

246 975,00 zł

Czas realizacji

01-08-2018-31-07-2020

Opis

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu wydarzeń edukacyjnych podzielonych na kilka następujących po sobie etapów: 4 semestry podzielone na 2 roczne kursy Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (UMO).Projekt obejmie wsparciem 430 osób, w tym preferowane będą osoby z niepełnosprawnościami (minimum 3%). Każdy rok akademicki rozpoczyna się pasowaniem na Młodego Odkrywcę oraz wręczeniem indeksów.


UMO podzielone będzie na 21 grup (średnio po 21 osób) realizujących 11 ścieżek rozwoju. Każdy uczestnik bierze udział w 23 godzinach dydaktycznych zajęć z trenerem. Dodatkowo otrzymuje dostęp do platformy internetowej zawierającej Klub Młodego Odkrywcy, utrwalenie i podsumowanie zdobytej wiedzy, kurs do pracy samodzielnej, kurs do pracy pod opieką nauczyciela. W ramach pracy zaliczeniowej w grupach przygotowywane będą projekty (PBL nauczanie poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów). W każdy m miesiącu realizowane będą konsultacje/video-konsultacje dla uczniów/rodziców/nauczycieli. W każdej ze szkół biorących udział w projekcie UWM w ramach oferty edukacyjnej zorganizuje: zajęcia z trenerem (2 godziny dydaktyczne) oraz zajęcia dla rodziców, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych. Moduł internetowy będzie zawierał kurs podnoszący ww. kompetencje skierowany do rodziców (2 ścieżki w rozwoju e-learning, odbiorcy: uczniowie, rodzice). Każda ze szkół, dzięki wiedzy i umiejętności zdobytej podczas warsztatów stanie do konkursu na własny Mini Grant Młodego Odkrywcy. Na zakończenie projektu przewidziano zorganizowanie wystawy, na której uczestnicy cyklu zajęć dydaktycznych zaprezentują swoje prace końcowe. Konferencja dydaktyczna będzie połączona z uroczystym wręczeniem dyplomów/certyfikatów oraz nagród za najlepsze projekty. Zakładany wzrost kompetencji szczegółowych na poziomie 80%.
 

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski
Numer telefonu: 89 524 64 24
E-mail: szymon.buczynski@uwm.edu.pl
Opiekun merytoryczny CIITT: mgr Andrzej Przegrocki
Strona www: http://www.uwm.edu.pl/kryminologia