Infrastruktura B+R

NA CZYM POLEGA USŁUGA?

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako jednostka ogólnouczelniana wspiera długofalową współpracę firm oraz innych podmiotów zewnętrznych z Uniwersytetem. W oparciu o doświadczony zespół badawczy, CIiTT dysponuje bogatą ofertą na prowadzenie usług badawczych, zlecanych przez podmioty gospodarcze.

 

Nasi naukowcy są autorytetami w swoich dziedzinach nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Uniwersytet Warmińsko – Mazurskie jest pionierem w dziedzinach tj.

- ochrona i kształtowanie środowiska,

- rolnictwo,

- biologia i biotechnologia,

- bioinżynieria zwierząt,

- geodezja i budownictwo,

- medycyna oraz medycyna weterynaryjna.

 

Główny trzon oferty na prowadzenie usług badawczych skierowany jest do przedsiębiorców, którzy dążą do usprawnienia działalności firmy, potrzebują doradztwa w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych lub innowacyjnej technologii czy rozwiązania.

 

Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają się do CIiTT mogą liczyć na fachową pomoc w doborze zespołu badawczego, pod kierownictwem najwybitniejszych naukowców.

 

CIiTT koordynuje proces współpracy przedsiębiorców z naukowcami, pomagając w tworzeniu umów, kalkulacji projektu, czy przygotowaniu i składaniu ofert.

 

Uczelnia w sposób ciągły pozyskuje środki na unowocześnienie infrastruktury badawczej. M.in. w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Uczelnia doposażyła bazę badawczą Wydziałów Nauk o Żywności oraz Medycyny Weterynaryjnej. Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi nasi naukowcy oferują szeroki zakres usług badawczych polegających m.in. szeroko pojętej analizie próbek żywności i innych materiałów, badań genetycznych materiałów organicznych, czy też badań składu ciała i kości.