Falochron generujący prąd

obraz

Przedmiotem wynalazku jest modułowa nakładka na falochron, która przeznaczona jest do produkcji energii elektrycznej oraz ochrony falochronu przed niszczącym działaniem fal. Innowacyjna konstrukcja urządzenia pozwala na wykorzystanie energii falowania mórz i oceanów do produkcji energii elektrycznej.

Tytuł

Falochron generujący prąd

Twórcy rozwiązania: Mateusz Pietkiewicz, Andrzej Ostrowski, Adam Wojtkowiak

Forma ochrony

Patenty na wynalazek: P.425932; P.425933; P.425940.

Korzyści z zastosowania

Rozwiązanie wpisuje się w sektor energii odnawialnej. Do bezpośrednich korzyści rozwiązania zaliczyć należy jego proekologiczny charakter. Istotną zaletą jest również niewielkie koszty wdrożeniowe rozwiązania. Urządzenie może być zainstalowane bezpośrednio na istniejącej infrastrukturze, bez konieczności budowy lub przebudowy falochronów. Zaletą jest także neutralny dla otoczenia charakter. Dotychczas stosowane urządzenia generujące prąd z fal morskich z reguły wymagają wygospodarowania określonej przestrzeni. Rozwiązanie takie ogranicza znacząco poziom atrakcyjności turystycznej regionów nadmorskich. Konstrukcja rozwiązania pozwala na jego stosowanie nie tylko w specjalnie wydzielonych miejscach, ale może być także implementowana w miejscowościach turystycznych.

 

Cechy wyróżniające rozwiązanie:

 

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie może być stosowane jako element istniejącej infrastruktury oraz wykorzystana do tworzenia niezależnych elektrowni. Odbiorcami końcowymi mogą być między innymi:

- Firmy sektora energii odnawialnej;
- Urzędy nadmorskich jednostek samorządowych;
- Administratorzy portów;
- Instytucje pełniące nadzór nad infrastrukturą nadmorską;
- Ośrodki turystyczne;
- Przystanie i porty morskie.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

Zbudowano prototyp Prototyp spełnia swoją zasadniczą rolę – generuje prąd przy wykorzystaniu zaimplementowanych komponentów na powrocie ściany czynnej po przyłożeniu do niej siły nacisku imitującej falę morską.

Tagi

Energetyka, Ochrona środowiska, Mechanika,

Kontakt

Piotr Ciszewski (piotr.ciszewski@uwm.edu.pl)
tel. +48 89 524 52 35