Analizator układów dyspersyjnych

Opisywane urządzenie ma zastosowanie przy analizie i określaniu zmętnienia podczas zmian stopnia dyspersji składowych układów dyspersyjnych. Innymi słowy, określa ono zmiany stabilności mieszanin, jak: roztwory, zole, zawiesiny i emulsje, za pomocą pomiarów zmian zmętnienia (zmiany rozpraszania promieniowania wywołane przez wzrost cząstek). Pozwala określić właściwości fizyczne mieszanin oraz wpływ środków chemicznych na stopień dyspersji badanego układu. Dzięki zastosowaniu opisywanego urządzenia, można oszacować wstępne koszty oczyszczania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (w tym ścieków przemysłowych) poprzez dobór odpowiednich środków chemicznych i ich dawek. Istotną zaletą jest możliwość pomiaru kinetyki procesu, czyli zmian w czasie, jakie zachodzą podczas koagulacji. Zastosowanie opisywanego urządzenia umożliwia określenie optymalnych parametrów oczyszczania badanych ścieków, oprócz ilości chemikaliów, także czasu flokulacji i sedymentacji.

Tytuł

Analizator układów dyspersyjnych

Twórcy rozwiązania: Bartosz Libecki, Sławomir Kalinowski

Forma ochrony

Know-how

Korzyści z zastosowania

W przeciwieństwie do rozwiązań istniejących już na rynku, opisywane urządzenie jest proste i tanie w produkcji. Miniaturowa i kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwe korzystanie z urządzenia z użyciem minimalnej ilości badanej substancji (5-10 ml), a niewielkie wymienne fiolki pomiarowe umożliwiają łatwy transport i badania w dowolnym miejscu – badania insitu. Proponowane rozwiązanie pozwala na większą precyzję względem metod organoleptycznych -obserwacji, a także na bardzo dużą oszczędność miejsca i czasu względem powszechnie stosowanej metody oceny efektywności koagulacji „jar testu”.

Urządzenie jest o tyle innowacyjne, że odpowiadające mu podobne rozwiązania rynkowe nie są w stanie zbadać kinetyki procesu, czyli zmian w czasie, co w przypadku opisywanego urządzenia jest rejestrowane w postaci wykresów. Można dzięki nim określić graficznie i dokładnie wyznaczyć fazy destabilizacji, flokulacji oraz sedymentacji badanych próbek.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie może być wykorzystywane przez liczne podmioty z branż takich jak: oczyszczalnie ścieków, wszelkiego rodzaju produkcja, podczas której niezbędne jest przetwarzanie odpadów ciekłych i gdzie zachodzi potrzeba oceny skuteczności klarowania, w tym: rynek papierniczo-celulozowy, szeroko pojęty przemysł ciężki, energetyka, a także branża spożywcza (np. przetwórstwo mleczarskie, cukrownie, produkcja win, uzdatnianie wody pitnej).

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

2/3 Skonstruowano prototyp, na którym przeprowadzono badania substancji i wyznaczono charakterystyki czasowe.

Tagi

Ochrona środowiska, Żywność, Przemysł chemiczny,

Kontakt

ciitt@uwm.edu.pl
+48 89 524 52 35