Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

obraz

Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczaniaProgram operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

17 076 238,38 zł

Czas realizacji

1.10.2019-30.09.2023

Opis

Cel główny projektu to podniesienie jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz podniesienie kompetencji studentów/ek i kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu i kraju poprzez realizację programu rozwojowego w latach 2019-2023.

Zakres merytoryczny projektu realizowany jest w 3 modułach: moduł programów kształcenia, moduł podnoszenia kompetencji oraz moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Ponadto realizowane są działania restrukturyzacyjne.

W ramach projektu realizowanych jest 20 zadań, w tym 16 z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich i studentów, wzmocnienia potencjału dydaktycznego Filii UWM w Ełku oraz 3 zadania z zakresów podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Zadanie 1 – Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym na kierunku Leśnictwo;

Zadanie 2 – Dostosowanie programów kształcenia na kierunku Zarządzanie i Zarządzanie i inżynieria produkcji;

Zadanie 3 – Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale  Nauk o Środowisku;

Zadanie 4 – Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim;

Zadanie 5 – Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;

Zadanie 6 – Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek Wydziału Nauk Ekonomicznych;

Zadanie 7 – Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Środowisku;

Zadanie 8 – Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego;

Zadanie 9 – Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu;

Zadanie 10 – Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek Wydziału Bioinżynierii Zwierząt;

Zadanie 11 – Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie;

Zadanie 12 – Akademia Biznesu dla studentów/ek UWM w Olsztynie;

Zadanie 13 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;

Zadanie 14 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydział Nauk o Środowisku;

Zadanie 15 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydziału Lekarskiego;

Zadanie 16 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – Wydziału Nauk o Zdrowiu;

Zadanie 17 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Filii UWM w Ełku;

Zadanie 18 – Podniesienie kompetencji zarządczych pracowników administracyjnych;

Zadanie 19 – Rozbudowa/integracja zasobów informatycznych UWM w Olsztynie;

Zadanie 20 – Działania restrukturyzacyjne prowadzące do trwałych zmian organizacyjnych w UWM w Olsztynie – utworzenie Centrum Zarządzania Jakością Kształcenia.

Niniejszy projekt wpisuje się w "Strategię Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020" oraz "Program Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020".

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Piotr Odoj
Numer telefonu: +48 89 524 51 00
E-mail: piotr.odoj@uwm.edu.pl
Strona www: http://zpr2.uwm.edu.pl/